Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria

Kursen innehåller ett studium av brittisk och amerikansk idé- och litteraturhistoria från renässansen till postmodernismen. Den historiska utvecklingen studeras genom att idéhistoriska studier varvas med närläsning av ett urval representativa litterära texter. På så vis läggs större vikt på studentens egen förståelse av de litterära texternas betydelse och funktion än på översiktliga kunskaper om historiska skeenden. Speciellt uppmärksammas den samtida synen på och till viss del omvärderingen av historiska anglosaxiska idéströmningar. Genom litteraturstudier belyses aspekter som kolonialism, imperialism, makt, kön, ras och klass. Kursen består av två moment: Moment 1 behandlar brittisk och amerikansk litteratur och idéhistoria från renässansen till postmodernismen. Moment 2 består av författandet av en akademisk litterär uppsats, inklusive uppsatshandledning och ett oppositionsseminarium.

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2019-01-20
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
15 hp
Nivå
Grund
Studietakt
50 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Språk
Utbildningskod
EN1130
Ort
Falun (distans, webbdistans
Adress
Huvudentrén, Högskolegatan 2

Högskolan Dalarna

Mer om
Högskolan Dalarna