Studera

Att arbeta som socionom

I samhällets kärna står socionomen, en ofta osjungen hjälte vars arbete spänner över en myriad av mänskliga erfarenheter. Från att stötta utsatta familjer till att forma socialpolitik, är socionomens yrkesliv lika varierande som det är […]