Att studera till specialistsjuksköterska

Att studera till sjuksköterska öppnar upp för otroligt många möjligheter att göra en spännande karriär. Grundutbildningen till sjuksköterska motsvarar 180 högskolepoäng vilket är tre års heltidsstudier. Då får du en yrkesexamen men även en kandidatexamen. Utbildningen kombinerar både teori och verksamhetsförlagd utbildning.

Innan du får börja arbeta måste du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Det råder efterfrågan på sjuksköterskor runt om i Sverige och det går att få arbete hos offentliga som privata arbetsgivare.

Brist på sjuksköterskor inom akutvården

Att inrikta sig mot akutsjukvård öppnar upp för möjligheten att få en löneökning och mer avancerade sjukvårdsuppgifter. En del väljer att arbeta hos bemanningsföretag då lönen inte bara lönen är bättre utan även arbetsvillkoren. Det kan locka som du är IVA-Sjuksköterska som vill ta nästa steg i karriären.

För att specialisera sig inom akutsjukvård krävs minst 60 högskolepoäng inom området. Du kommer arbetar med kritiskt sjuka patienter och ofta i komplexa situationer där din expertis är avgörande.

Precis som grundutbildningen är det en kombination av teori och verksamhetsförlagd utbildning. Enligt Arbetsförmedlingen kommer det finnas mycket goda möjligheter för arbete om du väljer en utbildning till IVA-sjuksköterska.

Brist på andra specialistsjuksköterskor

Det är inte bara brist på IVA-sjuksköterskor, det råder rent generellt brist på sjuksköterskor som har olika specialistkompetenser. En del kommuner som Örnsköldsvik erbjuder utbildningstjänster inom psykiatri eller studera vidare till disktrissköterska.

Du kan även vidareutbilda dig som sjuksköterska till barnmorska. För att studera till barnmorska ska du vara legitimerad sjuksköterska och ha arbetet i ett år. Barnmorskeprogrammet finns på flera orter i Sverige. Utbildningen tar ungefär 1,5 år på heltid och sedan får du ansöka om en ny legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.