Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

InUse

Vi är passionerade experter på samspelet mellan mänskligt beteende och digital design. Kombinationen är unik och gör det möjligt för oss att hjälpa er att omsätta era strategier till innovativa digitala produkter/tjänster och till affärsmodeller som både kunder och anställda älskar. Och vi gör det på ett sätt som inte bara gör skillnad för affärerna utan också bidrar till långsiktig hållbarhet.

När det gäller att öka lönsamhet och förändra mänskliga beteenden med hjälp av digitala lösningar finns det nämligen en faktor som mer än alla andra avgör om man ska lyckas: användarupplevelsen. Hur ditt företag drar största möjliga nytta av den digitala förändringen är därmed självklart en ledningsfråga. Lönsamhet, effektivisering och måluppfyllelse blir verklighet bara om era kunder faktiskt använder produkterna/tjänsterna och om medarbetarna verkligen utnyttjar de interna IT-systemen. Tillsammans med fungerande affärsmodeller är detta grunden för att dra verklig nytta av digitaliseringen.

DETTA JOBBAR VI MED
Kommunikation. Här jobbar vi med projekt där företag vill erbjuda sina kunder en riktigt bra upplevelse, ofta på en starkt konkurrensutsatt marknad. Produkten blir ofta webbplatser eller mobilappar, eller kombinationer av de båda.
Fysiska produkter med digitala inslag. Här handlar det om allt från wearables, antingen konsumentinriktade eller yrkesspecifika, från smarta klockor till kontrollrum. Ofta är detta tekniskt utmanande projekt, men där förståelsen för användarnas behov och beteenden är avgörande.
Intern effektivitet. Här handlar det om interna IT-system. Intranät, system för tidrapportering, säljstödssystem eller t.ex. löneadministration. Målet är att göra systemen så enkla och effektiva att arbeta med som möjligt.
En av grundstenarna i inUse är att vi gärna delar med oss av vår kunskap. Det har lett till att vi idag har en omfattande utbildnings- och coachningsverksamhet som vi kallar inUse Academy. Vi arrangerar också konferensen From Business to Buttons, Sveriges största UX-konferens med över 850 deltagare 2015. Det är även vi som står bakom tävlingen inUse UX Award för att uppmärksamma användbar design.

HUR ALLT BÖRJADE
Vid köksbordet hos en av våra grundare diskuterades en afton varför så många digitala projekt gick åt skogen. Varför det alltid kostade mer pengar än man tänkt sig, tog tre gånger så långt tid som det skulle och att det sällan eller aldrig gav dom effekter man föreställt sig. För att inte tala om alla användare som fick slita sitt hår över system och webbplatser som inte var anpassade för normala människor. Jävla skitsystem, helt enkelt.

Ur vår frustration och kundernas besvikelse föddes tanken att förändra IT-världen till det bättre. Att hitta sätt att bygga digitala system som fungerar i praktiken, inte bara i en idévärld eller i en projektplan.

INUSE IDAG
Vi är drygt 75 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är ungefär hälften killar och tjejer. Vi blir hela tiden fler. Vi tycker att ålder är fantastiskt ointressant men tillsammans har vi ungefär 600 års yrkeserfarenhet inom branschen.

Vi är flest interaktionsdesigners men också ett gäng strateger, formgivare, projektledare och utvecklare, och flera seniorer som varit med sedan början av nittiotalet och kan nästan allt. Och så klart affärsansvariga, ett par kontorsassistenter och ekonomiansvariga som håller ordning på oss. Vi är teknikoberoende och utvecklar därför inte allt själva utan har ett knippe duktiga samarbetspartners för det.

Vi är alla ganska nördiga när det gäller digitala lösningar. Några av oss till den grad att vi skrivit några av de mest tongivande böckerna inom vårt område, som t.ex. Användbarhet i praktiken (nu även som wiki), Effektstyrning av IT, och Jävla skitsystem. Men vi odlar många andra intressen och har alldeles vanliga liv. Också.

Information

Ort
Stockholm
Adress
Rosenlundsgatan 40