Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

IntraKey AB

IntraKey AB

Vad vi gör
IntraKeys huvudverksamhet är att leverera lösningar inom dokumentproduktion och utbildning. Vi erbjuder kompetens, engagemang och ett långsiktigt samarbete.

Med Office Key erbjuder vi en komplett lösning för effektiv och enkel produktion av enhetliga dokument. Vi tar även fram mallar eller specialrutiner, t.ex. en rapportmall i Word eller företagsanpassad diagramfunktion i Excel.

Inom Learning Key skapar vi enkla och pedagogiska kortfilmer för internutbildning. Vi kan erbjuda både färdiga paket för utbildning inom Office-paketet och Windows 7, men producerar också skräddarsydda filmer för företagens egna system och miljö.

Vi är specialister på Office-paketet och de flesta av oss har en bakgrund inom datautbildning. Därför är det naturligt att vi även utbildar, skriver dokumentation och ger support.

IntraKey strävar efter att ligga i utvecklingens framkant när det gäller dokumentproduktion och koppling till dokumenthantering. Vi satsar mycket på Microsoft Office men har även kompetens inom många andra program för ordbehandling samt bild- och videoredigering och kommunicerar gärna i det format som passar beställaren bäst.

Vilka vi är
IntraKey är ett nätverk där vi jobbar med olika roller – säljare, projektledare, producenter, formgivare och utvecklare. Många av oss har jobbat ihop sedan 1993.
Vi är stolta över våra långa relationer, både med varandra och med våra kunder.

Våra styrkor är både mjuka och hårda:

Vi har utvecklat en projektmetodik och är duktiga på att driva projekt och hålla tidsplaner.
Vi har känsla för användaren och en pedagogisk utbildningsmetodik.
Vi har kunskap om form och typografi, förstår grafiska profiler och vet vad som är tekniskt möjligt och vad som är praktiskt.
Vi har teknisk kompetens inom Windows, Office, Intranät, SharePoint, typsnitt, bildbehandling och bildformat samt inom installationer, distribution och inställningar i Active Directory.

IntraKey AB

Information

Webbplats
www.intrakey.se
Ort
Åkersberga