Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik

  • Beskrivning:

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans åk1-9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola.

Folk- och världsmusik inriktningen välkomnar alla former av folkmusik från hela världen. Alla kommer att få möta såväl den nordiska folkmusiken som andra kulturers musiktraditioner. Gästlärare från när och fjärran knyts till undervisningen.

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/ 330 högskolepoäng (5-5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Inriktningen kan kombineras med en särskild ämnesfördjupning inom Arrangering/ Komposition, Körledning eller Rytmikpedagogik. Läs mer om detta på musikhögskolans hemsida.

OBS!! Anmälan till ämnesfördjupningen görs inte på antagning.se utan görs via mail till pia.remheden_eriksson@mhm.lu.se senast 18 april

  • Innehåll:

Ämne 1, musik 120 högskolepoäng:

 De ämnen som ingår i ämne 1 förbereder såväl pedagogisk som konstnärlig yrkesverksamhet. Exempel på kurser är enskild undervisning i huvudinstrument, gitarr/ piano, sång samt egna tillval. Gruppundervisning i elbas och trummor, ensemble, gehör-musik och satslära ingår också. Du studerar körsång/körledning, rytmik och drama, noteditering, inspelningsteknik, metodiska – och didaktiska kurser samt kurser i musikhistoria. Två självständiga arbeten om vardera 15 hp ingår också i ämne 1.

Ämne 2, annat skolämne eller musikfördjupningar 90 högskolepoäng:

Väljer du att studera ett annat skolämne (90/120hp) studerar du detta vid Lunds universitet. Ämneskombinationerna är många. Väljer du att studera musik som ämne 2 kan du välja bland estetiska fördjupningskurser (90hp) vid Musikhögskolan. Här ges stora möjligheter att utifrån givna kurspaket och egna tillval utforma din egen specialisering.

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng:

 Den utbildningsvetenskapliga kärnan läses av alla lärarstudenter oavsett inriktning och syftar till att alla får en gemensam kunskapsbas. Denna del i utbildningen behandlar relationer, konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygsättning, utveckling, lärande och specialpedagogik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt utvärdering och utvecklingsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 högskolepoäng:

Inom den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att få möta ett flertal olika skolor, skolformer och handledare för att få en så bred bild som möjligt av din kommande profession.

Musikhögskolan i Malmö har ett väl utbyggt internationaliseringsprogram vilket öppnar för utbytesstudier med andra musikinstitutioner runt om i världen. Läs mer om utbildningen, behörighet, urval och antagningsprov på www.mhm.lu.se.

OBS! Maila ditt huvudackordinstrument Piano eller Gitarr till: pia.remheden_eriksson@mhm.lu.se

Mer om utbildningen hittar du på http://www.mhm.lu.se

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2023-06-09
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Program
Poäng
300,0 hp
Nivå
Grund
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Konst och Media, Musik
Utbildningskod
LAMGY
Ort
Lund
Adress
Lunds universitet

Lunds universitet

Mer om
Lunds universitet