Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Förskollärarutbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, främjar ett vetenskapligt förhållningssätt samt förbereder för en kommande yrkesutövning och för fortsatt professionell utveckling. Under utbildningen ges studenten förutsättningar att utveckla kunskaper för ett uppdrag som innebär att barn ges likvärdiga förutsättningar för utveckling, lek och lärande i ett demokratiskt samhälle.

Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället som kan arbeta i förskolan och vi uppmanar dig därför att söka till Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Utbildningen riktas mot förskolans uppdrag och bidrar till att ge förskollärare en tydlig yrkesidentitet. Programmet leder till förskollärarexamen som avläggs på grundnivå.

Utbildningen innehåller tre områden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
  • Studier inom det förskolepedagogiska området (120 hp)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar kunskaper som är centrala för dig som vill arbeta som förskollärare. Den löper som en röd tråd genom utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke såsom styrdokument, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete.

Studier inom det förskolepedagogiska området

I detta område läggs fokus på att utveckla kunskaper som krävs för att leda det pedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen samt att kunna möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att delar av din utbildning görs på en förskola och/eller i en förskoleklass. Du får prova på och få erfarenhet av förskollärares arbete samt reflektera över förskolläraryrkets olika sidor.

Behörighet

Du får behörighet att undervisa i förskolan och i förskoleklassen.

http://lararutbildning.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet kan du läsa om arbetsmarknad, utbildningens upplägg och läsa intervjuer med studenter och förskollärare.

Viktiga datum

Startdatum
2017-08-28
Slutdatum
2021-01-17
Sista ansökan
2017-04-18

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Program
Poäng
210,0 hp
Nivå
Grund
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Pedagogik och Lärarutbildning
Utbildningskod
L1FÖR
Ort
Göteborg
Adress
Universitetsplatsen 1

Göteborgs universitet

Mer om
Göteborgs universitet