Vad är en yrkeshögskola?

En yrkeshögskola är en utbildning som utbildar och förbereder elever direkt inför arbetslivet. Yrkeshögskolor är eftergymnasiala studier, vilket betyder att man behöver ha en viss gymnasiekompetens för att kunna söka dessa utbildningar. Det finns en mängd olika utbildningar, yrken och branscher att välja bland där utbildningarna ofta har ett nära samarbete med den specifika bransch eller yrkesgrupp som utbildningen riktar sig till. Det är vanligt att utbildningen är komprimerad till endast det som är nödvändigt för yrket eller branschen, och ofta ingår det en praktik på ett relevant företag. Man kan alltså utbilda sig till allt från snickare till grafisk designer på en relativt kort tid samtidigt som man får den praktiska kunskapen som kan behövas för yrket.

Studieformer på en yrkeshögskola

Om man vill studera på en yrkeshögskola finns det numera olika studieformer att välja på. Man kan studera precis som vanligt med klassundervisning. Detta går ofta att göra på heltid men också på deltid, vilket innebär att man läser själva utbildningen på ”halvfart”. Att läsa på deltid kan vara ett alternativ för de som samtidigt har en deltidsanställning eller annat som man vill kombinera med studier. De allra flesta yrkesutbildningar kan man även studera på distans. På detta vis läser man all teori hemifrån med digitala hjälpmedel och har ofta ett visst antal fysiska träffar på skolan under studietiden. Detta kan vara mycket fördelaktigt då man inte behöver bo nära den yrkeshögskola som man vill studera på. Vanligen kan man läsa på heltid eller deltid på distans.

Lärande i arbete (LIA) på en yrkeshögskola

På de allra flesta yrkesutbildningar läser man både teori och praktik. Då tanken med yrkeshögskola är att man ska förstå yrket i praktiken är detta ett central moment. Detta är en stor fördel med en yrkeshögskola då man under praktiken lär sig hur branschen eller yrket fungerar i praktiken samtidigt som man får kontakter inom det yrke man utbildar sig i. Det kan variera hur mycket av utbildningen som består av ren praktik men själva momentet finns med i kursplanen och har tydligt uppsatta mål, precis som en teoretisk kurs. Många menar att lärande i arbetet är det viktigaste med en yrkeshögskola då man här har möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken och få handledning direkt ute på en arbetsplats.

Studiemedel på en yrkeshögskola

På många yrkeshögskolor är det helt gratis att studera men vissa tar en studieavgift. Oavsett om skolan tar ut en avgift för studier så är alla som studerar på en yrkeshögskola berättigade studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Man har alltså rätt att låna pengar under studietiden precis som ett vanligt universitet eller högskola. Detta innefattar alla studieformer och även under LIA-perioden av utbildningen.

Antagning till en yrkeshögskola

Varje yrkeshögskola sköter antagningen till sina egna utbildningar. Det kan därför finnas lite olika krav på förkunskaper och betyg för att bli antagen. Har man frågor är det enklast att kontakta den skola man är intresserad av direkt. Numera finns det webbsidor som har samlat alla tillgängliga yrkesutbildningar där man enkelt kan söka och ansöka till aktuella utbildningar.