Högskoleprovet

Du kanske redan känner till vad högskoleprovet är för något, eller så är det första gången du läser om det. Oavsett så är förhoppningen att du kan få nya insikter i vad högskoleprovet är, proceduren på provdagen och lite om vad resultatet på högskoleprovet medför.

Vad är högskoleprovet?

Högskoleprovet (ofta förkortat HP) är ett standardiserat svenskt prov som har till uppgift att mäta en deltagares färdigheter och kunskaper inom två olika delprov benämnda för den verbala delen och den kvantitativa delen. Den verbala delen utgörs av bland annat ordkunskap och läsförståelse inom såväl svenska som engelska medan den kvantitativa delen av provet testar deltagarens matematiska och statistiska färdigheter.

Provet är upplagt i fem provpass. Två av provpassen hör till den verbala delen medan två hör till den kvantitativa delen. Det sista provpasset är endast för att testa vissa frågor och kan vara av antingen verbalt eller kvantitativt skick. Svaren du ger där räknas inte in i ditt slutresultat. Ordningsföljden för provpassen skiljer sig åt från år till år, likaså får man inte veta vilket av provpassen som var testpasset förrän direkt efter att provdagen är slut.

Varje provpass består av 40 frågor, vilket ger 40 x 4 = 160 råpoäng. Dessa råpoäng omvandlas till normerad poäng för att det ska gå att få en enhetlig och rättvis bedömning för varje år. Därför kan exempelvis 80 råpoäng få normeringsvärdet 1,0 ett år medan nästföljande år kräver 85 råpoäng för normeringsvärdet 1,0.

Provproceduren

För att kunna deltaga i högskoleprovet måste du anmäla dig via internet och betala en anmälningsavgift. Det finns ingen åldersgräns och du kan få ett anpassat prov om du har exempelvis dyslexi. Det är inte tillåtet att använda sig av fusk såsom otillåtna hörsnäckor, formler nedskrivna på lappar eller mobilen för att få de rätta svaren.

När du kommer till den anvisade salen får du veta var du ska sitta och vad du får ha med dig till bänken. Det enda hjälpmedel som man i praktiken behöver för att klara av provet är en medtagen blyertspenna. Linjal och överstrykningspenna är okej att ta med sig. Miniräknare, både i form av enhet och som app på mobilen, är förbjudna att använda.

Under respektive provpass får du under inga omständigheter lämna skrivsalen. Görs det ändå av någon anledning så får du inte tillträde till salen igen just under det provpasset. Var därför noga med att äta och besöka toaletten under pauserna och lunchen.

När du gjort det sista provpasset får du inte lämna salen innan ditt och alla andra deltagares prov är insamlade.

Efter provet

Det tar cirka 4-5 veckor innan du får reda på ditt resultat. Det är ofta en tid som kan präglas av både trevlig förväntan men även en viss nervositet. Dina råpoäng omvandlas som nämnts till ett normeringsvärde. Provresultatet är giltigt i fem år. Resultatet används för att öka dina chanser att komma in på en viss kurs eller ett visst program. Resultatet hamnar i en så kallad HP-kvot som endast de som gjort högskoleprovet hamnar i. Notera dock att betyg väger tyngst eftersom du måste ha rätt gymnasiebetyg för det program du tänkt läsa på högskolan. Du kan alltså inte skippa gymnasiet och tro att det räcker med att göra högskoleprovet.