CBD och dess legala status

I USA har CBD-produkterna exploderat i popularitet. De säljs överallt och man kommer hela tiden på nya produkter. Samtidigt pågår ett helt annat spel bakom gallerierna. Detta tillskott befinner sig nämligen i en juridisk limbo. Flera svenska återförsäljare står redo att ta in detta sortiment i deras utbud om lagstiftarna godkänner CBD.

Så, vad är det som dröjer? Man skulle kunna säga att det handlar om marknadsföring. Återförsäljare vill som bekant kunna marknadsföra det som de säljer. När det gäller CBD brukar man prata om hälsofördelar.

Problemet är att forskningsläget gällande detta är oklart. Med andra ord behöver man utföra fler studier för att veta om ämnet har en bevisad effekt. Trots detta har vi kunnat sett att företag i USA marknadsför flera hälsofördelar. Man blandar också i CBD i drycker, vitamintillskott och godis.

Som du kanske märker är detta svårt att reglera från myndighetshåll. Man måste vara medveten om att staten har ett stort ansvar för livsmedelsprodukter. Det finns en rad olika regler som tillverkarna och återförsäljarna är medvetna om.

Läkemedelsverket har i sin tur ansvaret för att godkänna läkemedel på marknaden. CBD har historiskt sett både marknadsförts som livsmedel och medicin. Det blir därför svårt att säga exakt var deras produkter befinner sig i den svenska byråkratin. Någon måste ta ansvar för detta tillskott och man tillåter inget att falla mellan stolarna.

Trots detta finns det företag som säljer CBD som tillskott. De är dock restriktiva med hur de marknadsför produkterna. Många av företagen är också verksamma i andra länder. Vi kommer förmodligen behöva vänta några år för att se hur allt detta utvecklar sig. Svenska företag vill givetvis kunna verka inom de egna gränserna, även om det i dagsläget är mycket svårt.

Utbudet i dagsläget

Det finns ett hyggligt utbud i dagsläget, kolla här om du ska köpa cbd olja. Utbudet skulle givetvis vara bättre om det fanns en tydligare lag. Det finns mycket desinformation på nätet gällande CBD och dess hälsoeffekter. Du bör alltid försöka hålla dig till pålitliga källor som har hög auktoritet.

Du kan exempelvis läsa denna artikel hos Aftonbladet. Journalisterna på Aftonbladet tar upp det rådande forskningsläget och varför det tar tid att få igenom en ny lag. Man skulle kunna säga att andra länder kanske inte har lika tydlig lagstiftning. Detta betyder dock inte att de har godkänt CBD som livsmedel eller läkemedel. Företagare har alltid varit bra på att hitta kryphål i den existerande lagstiftningen.