Telefonerna är ett självklart inslag i skolmiljön

Telefonerna har tagit över många ungdomars liv. Det handlar dock inte bara om ungdomar. Även unga vuxna tenderar att ägna sig åt deras telefoner på universitet och högskolor. En fråga man bör ställa sig är hur detta kommer påverka samhället på lång sikt?

Många experter menar att koncentrationsförmågan kommer ta skada av detta. Samtidigt finns det forskare som hävdar att det finns positiva effekter. En sådan effekt är att alla ungdomar blir vana vid att hantera mobiler, datorer och allt däromkring.

Vi vet att tjänstekonomin domineras av företag inom IT-industrin. Det är därför av stor vikt att svenska ungdomar blir bättre och bättre på allt som hör till IT. Det tar ofta tid att bygga upp en kunskap och ett intresse kring något. Man bör därför uppmuntra de ungdomar som får upp intresset tidigt i livet.

Det bör dock tilläggas att elevernas planlösa surfande förmodligen inte har så stora fördelar för livet i stort. Många gånger spenderar eleverna tid med att surfa runt på diverse olika webbsidor under lektionerna. Det är också vanligt att de spenderar mycket tid på sociala medier.

Det är just denna del av surfandet som lärarna vill åt. Många lärare känner nämligen att deras undervisning blir stark påverkad av detta. Samtidigt finns det inte några enkla lösningar på detta problem. Det är nämligen svårt att kontrollera vad eleverna gör under lektionerna.

En annan negativ aspekt är att telefonernas tillbehörsmarknad har ett evigt utbud av produkter. Många ungdomar kräver ständigt nya mobiltillbehör från sina föräldrar. Dessa tillbehör är ofta väldigt dyra.

Vad kan samhället göra för att förhindra planlöst surfande?

Det kanske inte handlar om att stoppa eleverna från att surfa. Det handlar nog mer om att skapa ett genuint intresse för något. Många läromedel är idag utdaterade. De fångar inte elevernas intresse, vilket gör att de snabbt tappar intresset på lektionerna.

Tänk om eleverna istället fick räkna på andra tillbehör till iPhone 13 och deras kostnader? Detta skulle nog förmodligen vara betydligt roligare. Det skulle nog också kunna fånga elevernas intresse, även om de inte gillar matematik.

IT-sektorn bör tänka mer kreativt när de tar fram digitala läromedel. Hela samhället skulle må bättre av detta. Det skulle också vara roligare att arbeta med projekt som eleverna faktiskt kommer ta till sig och jobba med.