Redovisning – En guide om redovisning

Redovisning är affärsverksamhetens språk. Företagare får tillgång till ekonomisk information så att de kan fatta välgrundade beslut om företagets framtid. Redovisningsrapporter ger information om ett företags resultat när det gäller intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Därför är redovisning en viktig del av att vara företagare eller leda ett litet företag. Behöver du hjälp med redovisning? – Hitta din redovisningsbyrå.

Bokföring har funnits i århundraden över hela världen på grund av behovet av att hålla reda på monetära transaktioner inom samhällen, ekonomier och mellan kulturer. Den första form av bokföring som användes av de första människorna var spårningsmärken av stenar, ben, snäckor eller trä med siffror inskrivna på dem, som representerade föremål som byttes i bytessystem. Så småningom ersattes dessa polletter av lertavlor med siffror inskrivna för olika varor, t.ex. boskap, korn och silver.

Vad innefattar redovisning?

Redovisning är en systematisk och objektiv analys av finansiell information. Inom denna disciplin registrerar, klassificerar och kommunicerar redovisningsexperter ekonomiska händelser för att kunna fatta affärsbeslut baserade på resurser, tillgångar och skyldigheter (t.ex. betala räkningar). De hämtar ekonomiska uppgifter från journaler, huvudböcker och datorer, granskar dem för att se om de är fullständiga och korrekta och rapporterar sedan relevant information till användare, t.ex. chefer eller skattemyndigheter.

Varför har man redovisning?

Syftet med redovisning är att bidra till att ge en korrekt bild av en organisations ekonomiska situation och resultat. Redovisningsrapporter ger information om ett företags intäkter, kostnader, tillgångar och skulder för ledningens beslutsfattande. Dessa rapporter kan användas av chefer för att fatta välgrundade beslut om hur de ska förbättra företagets framtida resultat. Dessutom bidrar processen med att förbereda, analysera och rapportera resultat från sådana transaktioner till att säkerställa ansvarsskyldighet inom en organisation samt öppenhet bland intressenter (dvs. investerare). Redovisningspersonal håller till exempel reda på var varje krona kommer ifrån och går ut, vilket förhindrar stöld eller förskingringoch se till att alla kontrakt och skulder betalas i tid.

Vad innebär ekonomisk redovisning?

Redovisning kan också definieras som konsten att registrera, klassificera och sammanfatta penningtransaktioner eller händelser som äger rum under en viss tidsperiod, oavsett om det rör sig om kontanta in- och utbetalningar eller enbart byten. På ett eller annat sätt kan bokföring ha varit känd för människor så långt tillbaka som för 5 000 år sedan, vilket framgår av tidiga uppteckningar som hittats på mesopotamiska tavlor. I dag används bokföring i nästan alla aspekter av livet, från enskilda konsumenter som spenderar sin personliga inkomst till multinationella företag som köper/säljer tillgångar värda miljarder. Behovet av noggrann bokföring har aldrig förändrats med mänsklighetens utveckling genom tiderna, men hur det görs fortsätter att förändras.

Vad styr redovisning?

Redovisningen styrs av International Financial Reporting Standards (IFRS), som är utformade för att utarbeta finansiella rapporter som är transparenta, relevanta och överensstämmer med internationellt accepterade standarder. Alla företag som är noterade på börser måste följa dessa regler. Oavsett om ett företags bokslut upprättas enligt IFRS eller US GAAP är redovisning en integrerad del av all affärsverksamhet. Eftersom det dessutom finns olika organisationer inom den offentliga sektorn som är involverade i att fastställa redovisningsprinciper för städer, regioner och länder över hela världen, finns det inte ett enda ”korrekt” sätt att göra redovisning. Redovisning bör alltid göras systematiskt för att säkerställa att de registrerade transaktionerna är korrekta och äkta.