Hur streckkodsläsare gått framåt

Streckkodsläsaren revolutionerade detaljhandeln. Konsumenterna fick dock bara se vad som pågick när de handlade en vara. De fick inte se hur läsaren användes flitigt på lagret för att kunna markera produkterna och kontrollera utbudet. 

Majoriteten av alla streckkodsläsare använder laser för att kunna identifiera ett artikelnummer. Det finns också en sensor som kan läsa av texten. Traditionellt sett finns artikelnumret på en vit lapp, där själva siffrorna är ifyllda med svart färg.

På så sätt kan läsarna på ett relativt enkelt sätt läsa av den viktiga koden. Med åren har dock tekniken utvecklats. Ett exempel på detta är kostnaden för att använda en läsare. I begynnelsen kunde endast etablerade företag kosta på sig dessa tekniskt avancerade verktyg. De var nämligen väldigt dyra.

Idag kan nästan alla företag använda sig av detta verktyg. Det finns ett brett utbud av produkter och man kan köpa en billig variant om man driver ett mindre företag. 

Det bör också tilläggas att läsarna har blivit mer användbara. Idag kan man på ett enklare sätt koppla lagerhållning med varje specifik produkt. Detta inkluderar bland annat e-handelslösningar där man endast säljer produkter på nätet.

En nackdel med tekniska lösningar är att de kan innehålla värdefull information. De kan också användas för att lösa upp stöldskyddet för en produkt. Inbrottstjuvar kan därför vara intresserade av att komma över läsarna när de gör inbrott. 

Som företagare bör man därför förvara läsarna på en säker plats. Detta brukar inte vara ett problem på grund av att många företagare äger värdeskåp. Behöver du införskaffa ett värdeskåp till ditt företag? Här hittar du brandsäkra värdeskåp från Butikskassa.

Artikelnumren 

Artikelnumren som brukar kallas för streckkoder har utvecklats väldigt mycket under de senaste åren. De så kallade EAN-numren dominerade under en lång period inom nästan alla branscher. Med tiden insåg man dock behovet av att lägga till flera streckkoder, som lämpar sig i olika branscher.

  • Ytterförpackningar blev mer och mer vanliga under 1900-talet. En anledning till detta är de stora transporter som ägde rum på grund av ländernas behov av att exportera och importera varor. Man kom därför att utveckla koden GS1-128 för dessa typer av förpackningar.
  • Inom ramen för samma kod skapades det senare ett behov av att kunna märka förpackningar inom samma leverans. Det kunde exempelvis handla om stora transporter där man skickade flera lådor, men där dessa lådor ingick i samma beställning. 
  • Flera olika branscher följde upp denna utveckling genom att utveckla unika artikelnummer för deras branscher. Detta skapade flera nischade områden där scanningen använde sig av olika tekniker, men där den grundläggande tekniska lösningen var densamma.
  • En anledning till denna utveckling var de olika behoven som vi citerade ovan. Det bör också tilläggas att det ökade behovet av varumärkning skapade en marknad för olika artikelnummer. Under 1900-talet var tekniken en stor investering för många företag. Den ökade efterfrågan gjorde dock investeringarna försvarbara, bland annat genom de pengar man kunde spara på lång sikt.

Som vi nämnde tidigare i artikeln tänker vi främst på detaljhandeln när vi läser om dessa scanners. Vi har någon gång handlat en vara i en butik, vilket har gett oss en insikt till betydelsen streckkodsläsare. Om du själv är företagare kan du numer köpa billiga scanners till din verksamhet. 

Du kan också köpa till saker som hjälper dig med lagerhållning och dylikt. Läs mer här om vilka produkter som kan vara bra för ditt företag. Ett tips är att inte snåla med att köpa billiga tekniska lösningar. Bra tekniska lösningar kan nämligen spara dig pengar på lång sikt.

Utökade behovsområden

Vi har redan pratat mycket om de utökade behovsområdena. Under den här rubriken ska vi prata lite mer om vad detta innebär i praktiken. En butik inom detaljhandeln behöver idag spara resurser inom en rad olika områden. Det är exempelvis väldigt dyrt att anställa fysisk personal. Många företagare undviker detta till varje pris. Istället väljer de att anlita personal från bemanningsföretagen.

I ljuset av denna utveckling har behovet av tekniska lösningar ökat. Man har helt enkelt inte råd med att anställa personal som räknar varor. Istället använder man ett integrerat system med streckkodsläsare som kan sköta lagerhållningen. En del har även integrerat system som kan sköta beställningar på ett automatiserat sätt.

Detta är ännu viktigare inom e-handeln. Här behöver man dock inte använda en streckkodsläsare mot kunden på grund av att all handel sker på nätet. Man behöver däremot använda scanners för att sköta lagerhållning. Denna typ av aktivitet är extremt viktig för en e-handel. Kunderna gillar verkligen inte att vänta på deras produkter. Man måste därför på ett smidigt sätt kunna beställa nya saker när lagret är tomt.

Man pratar ofta om butiksdöden. Detta inkluderar ibland tanken om att många av klassiska metoderna för att bedriva handel kommer att försvinna. Detta stämmer inte för alla områden, speciellt inte för behovet av att märka produkter, som vi har pratat en hel del om i denna artikel. 

Tjuvarna kommer inte heller sluta att göra inbrott bara för att handeln flyttar till internet. Behovet av att skydda sin verksamhet kommer därför finnas kvar. Härligt reportage om pojken som byggde eget kassaskåp. Om du inte känner dig lika kreativ kan du köpa ett kassaskåp av en pålitlig återförsäljare. Detta kan rädda din verksamhet om oturen skulle vara framme. 

Sammanfattning

Streckkodsläsare hjälper mindre företag. Det har vi kunnat konstatera i den här artikeln. Vi har dock nämnt att det inte alltid har varit så. Nutidens teknologi har skapat möjligheter för småföretagare att använda sig av dessa tekniska lösningar. Förr i tiden var det endast stora företag som hade råd med streckkodsläsare. 

Behovet kommer förmodligen öka i framtiden, även om butikerna tenderar att dö ut. E-handeln behöver nämligen också registrera produkter samt sköta lagerhållningen på ett korrekt sätt. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samhället är i ständig rörelse, vilket sätter press på företagarna att ständigt utvecklas. Vi kommer förmodligen få se flera tekniska lösningar som kan hjälpa både stora och små företag. Samtidigt kommer förmodligen streckkodsläsare vara fortsatt viktiga, inte minst på grund av att lagren inte kommer att försvinna.