Socionomernas fantastiska insats i samhället

Ordet socionom låter ganska akademiskt. Och visst ligger det en gedigen utbildning bakom yrket. Men framför allt är det en hjälp för människor som befinner sig i svåra situationer. En socionom måste kunna läsa av deras tankar och handlingar. För att sedan se vad som kan göras för att hjälpa dem. Så långt ifrån ett rent skrivbordsjobb som du kan komma.

Socionomer runt om i landet gör en ovärderlig insats. Ofta jobbar de som socialsekreterare, men inte alltid. Deras jobb är att se hur de som har problem kan förändra sin situation. Med ett visst stöd och hjälp utifrån, men ändå på ett personligt sätt. Det gäller därför att ha kunskap inte bara om människors natur, men också om vilka resurser som finns i samhället.

Jobbet som socionom

Arbetet som socionom kan handla om flera olika inriktningar. En del jobbar med flyktingar och invandrare, de har ofta situationer som är ganska olika mot de vanliga svenska. Andra är verksamma inom politiken, försöker få till förändringar som kan gynna allt fler. En annan inriktning kan vara att jobba med frågor som rör de äldre, allt från bostäder till olika tjänster. Ett bra sätt att komma igång som socionom är att gå via en rekryteringsbyrå. Om du vill pröva på bemanning: https://medkomp.se/socionomkonsult.

Att jobba som socionom handlar om att ha kontakt med människor. Eller i alla fall arbeta med frågor som rör deras liv. Skolor, äldreboende, flyktingförläggningar, socialkontor, fackliga organisationer. Alla de här arbetsplatserna har behov av socionomer, som kan hitta lösningar för både individer och grupper. Läs om socionomen som deltar i byggprocessen.

Göra livet lite enklare

När du har problem kan det vara svårt att hitta lösningar själv. Bland annat så vet de flesta inte vad de har för möjligheter. De behöver någon som kan förstå deras problematik, men också veta vilka resurser som finns tillgängliga. Få hjälp med att ansöka om de bistånd som är öppna för dem, eller veta vart de ska vända sig. Intressant artikel om socionomen som jobbar med familjeterapi i skogen.

Grunden för ett väl fungerande samhälle är individerna som bor där. Familjer, barn och ungdomar, de äldre. Alla är viktiga, och har rätt till ett värdigt liv. Men ibland kan det komma upp sådant som du inte själv har någon kontroll över. Eller så gör du misstag och hamnar i en knivig situation. Socionomer kan vara till hjälp. Beroende på vilken ställning de har kan de ge dig de verktyg som behövs för att komma på fötter igen.

Du kan specialisera dig inom ett visst område där du trivs. Kanske leta efter en ställning där du kan få nytta av dina erfarenheter. Eller så fortsätter du med bemanning där du hela tiden får nya utmaningar och möjligheter att växa inom yrket.