Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Livsmedelssäkerhet, köttbesiktning

Under kursen i Livsmedelssäkerhet och köttbesiktning ges praktisk träning i livsmedelsäkerhet som tidigare har undervisats teoretiskt i kursen Livsmedelssäkerhet under åk 3. Det ingår en veckas träning på ett slakteri där du lär dig att besiktiga djur före slakt, slaktteknik och ?hygien samt besiktning av släktkroppen efter slakt. Du får undervisning och träning i att bedöma och besluta om hantering av levande djur, kött och köttprodukter. Detta för att kunna garantera säkra livsmedel, säkerställa djurskydd samt smittskydd i enlighet med gällande lagstiftning. Du får besöka en köttproduktsanläggning och lära dig att kontrollera livsmedels-företag genom inspektion. Övningar i mikrobiologisk provtagning av slaktkroppar, studier i köttbedömning och journalföring ingår också. Att arbeta på korrekt sätt med hänsyn till intygsskrivande, hygien, smitt-, arbets- och djurskydd är viktiga moment. Utbildningen är fokuserad på framförallt nöt och svin. Får, häst och fjäderfä tillkommer om det blir möjligt.

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2019-01-20

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
3 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
10 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Hälsa och Vård, Veterinär
Utbildningskod
VM0078
Ort
Uppsala
Adress
Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Mer om
Sveriges lantbruksuniversitet