Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Litteraturvetenskap, AV, , Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp

Beskrivning Syfte Kursens syfte är att ge kunskap om Theodor Adornos kritiska teori i allmänhet och hans naturbegrepp i synnerhet. I ett vidare perspektiv är syftet att utveckla en fördjupad kritisk förståelse av begreppet "natur", mot bakgrund av klimathotet och i relation till den ekokritiska traditionen. Innehåll Kursen handlar om den tyske filosofen Theodor W Adornos förståelse av naturen, så som den kommer till uttryck i ett antal av hans skrifter. Adornos idé om att historia och natur inte kan hållas åtskilda utan är dialektiskt förbundna med varandra är intressant både för att förstå klimathotet och för att utvidga den ekokritiska traditionens naturförståelse. På kursen kommer vi att studera de av Adornos texter där hans naturbegrepp utläggs. Det handlar om det natursköna, om upplysningens dialektik, "naturhistoria", "andra natur" med mera. Texter skrivna av Adorno kommer att kompletteras med den senaste Adorno-forskningen (på engelska och svenska) där naturbegreppet diskuteras. Adornos idéer kommer också att konfronteras med det ekotekniska fältet, Antropocen-begreppet och den samtida konstens förhållande till naturen. Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten - ha tillägnat sig en fördjupad kunskap om Adornos naturbegrepp - ha kännedom om hur begreppen "natur" och "historia" har traderats filosofiskt genom historien - ha förmåga att omsätta Adornos dialektiska tänkande i egna iakttagelser och analyser i essäform - ha förmåga att kritiskt analysera tal om "naturen" i andra kontexter, såväl akademiska som utom-akademiska - ha förmåga att historisera dagens syn på naturen.

Viktiga datum

Startdatum
2019-02-25
Slutdatum
2019-03-25
Sista ansökan
2018-10-15

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
7,5 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Kultur och Humanism, Litteratur
Utbildningskod
LI012A
Ort
Sundsvall
Adress
Holmgatan 10

Mittuniversitetet

Mer om
Mittuniversitetet