Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU)

I kursen studeras utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Elevers utveckling och lärande sätts i relation till teorier om ungdomars uppväxt och uppväxtvillkor med fokus på elevers skiftande kognitiva, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Den studerande kopplar den egna undervisningen till elevers erfarenheter och därigenom bidra till utvecklingen av de digitala och sociala mediernas betydelse för elevers lärande. Kursen ger även den studerande möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till teknikburna kunskapsprocesser i grundskolans åk 7-9 och gymnasiet genom att belysa deras möjligheter och utmaningar i den pedagogiska verksamheten. Kursens utbildningsvetenskapliga innehåll integreras med den verksamhetsförlagda utbildningen för att ge möjlighet att studera utveckling och lärande inom ramen för det ämnesområde som behandlas inom den studerandes andraämne. Under kursen möter den studerande didaktiska och pedagogiska frågeställningar kopplade till sin egen undervisning i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Dessa frågeställningar lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av relevant litteratur inklusive forskningsartiklar.

Viktiga datum

Startdatum
2018-11-12
Slutdatum
2019-01-20
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
15 hp
Nivå
Grund
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Pedagogik och Lärarutbildning
Utbildningskod
PG1080
Ort
Falun (distans, webbdistans
Adress
Huvudentrén, Högskolegatan 2

Högskolan Dalarna

Mer om
Högskolan Dalarna