Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Uthållig energiförsörjning

Ett långsiktigt uthålligt energisystem bygger på ett effektivt utnyttjande av många olika primära energikällor och på distribution av energi i många olika former. Elektricitet, raffinerade bränslen, fjärrvärme och fjärrkyla har alla en plats att fylla, liksom även obearbetade bränslen som hygges- och hushållsavfall eller ved och lågförädlade bränslen som träpellets. Likaså kommer en uthållig energiförsörjning att bygga på en mångfald av olika tekniker: solvärmepaneler, solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk. Våg- och tidvattenkraft kommer ? likaväl som bioraffinaderier, geotermisk energi och värmepumpar ? att ha en väsentlig betydelse. I den här kursen introduceras kort och översiktligt de olika tekniker som idag står till buds för att producera olika kommersiella energibärare. Även kärnkraft ingår i kursen, även om det inte är en långsiktigt uthållig teknik eftersom bränsleresurserna är begränsade. Kursen ges i två parallella versioner: I distansversionen ? kvartsfart under hela terminen, enbart på engelska ? behandlas även bioenergi i ett avsnitt, men i gengäld ingår inte laborationer som ett obligatoriskt moment. I Campusversionen av kursen ? halvfart under terminens senare del, vilken även ingår i ingenjörsprogrammet ?Energi- och Miljö? ? behandlas inte bioenergi. Orsaken är att de studenter som följer programmet har så många andra kurser om detta för Sverige så viktiga energislag. Istället ingår obligatoriska laborationer.

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2018-11-04
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
7,5 hp
Nivå
Grund
Studietakt
50 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Teknik, Konstruktion och Lantbruk
Utbildningskod
1BT002
Ort
Växjö
Adress
Universitetsplatsen 1

Linnéuniversitetet

Mer om
Linnéuniversitetet