Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UK)

Kursen behandlar det svenska utbildningssystemet och dess historiska utveckling som ett led i förståelsen av dagens skola. Aktuella styrdokument introduceras. Vidare behandlas skolans organisation och styrning med fokus på decentralisering, mål- och resultatstyrning där också internationella influenser av svensk skola berörs.

I kursen behandlas också skolans och lärares uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare. Begrepp som, demokrati, mänskliga rättigheter, värdegrund, jämställdhet, likabehandling, normalitet, diskriminering och kränkande särbehandling problematiseras i relation till relevanta teoretiska utgångspunkter. Studierna utgör en grund för att senare under utbildningen fördjupas och därutöver tillämpas i den pedagogiska praktiken.

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2018-09-30

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
7,5 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Samhälls- och Beteendevetenskap
Utbildningskod
6PE218
Ort
Umeå (distans)
Adress
Umeå universitet

Umeå universitet

Mer om
Umeå universitet