Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik med verksamhetsförlagd utbildning (UK och VFU)

Undervisning och lärande - Curriculum Theory and Didactics
Med utgångspunkt i läroplansteori behandlas olika perspektiv på formulering, transformering och realisering av läroplaner. Teorier om lärande, kunskap och undervisning studeras och deras inbördes relationer analyseras. Vidare introduceras centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning. Kunskapsteoretiska perspektiv fördjupas och relateras till frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares undervisning. Begreppet lärarkompetens problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik.

Moment 2: Versamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp
Placement
Med utgångspunkt i kursens innehåll analyseras skolpraktiken genom observationer och samtal med handledaren.

Viktiga datum

Startdatum
2018-02-05
Slutdatum
2018-03-04

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
9 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Pedagogik och Lärarutbildning, Samhälls- och Beteendevetenskap
Utbildningskod
6PE214
Ort
Umeå (distans)
Adress
Umeå universitet

Umeå universitet

Mer om
Umeå universitet