Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning

I kursen behandlas speciallärarens uppdrag när det gäller att självständigt och i samarbete med andra planera och genomföra undervisning för elever med utvecklingsstörning/intellektuell funk­tionsnedsättning. Vidare behandlas undervisning och kunskapsutveckling inom de äm­nen­­­/äm­nes­områden som ingår i kursplaner för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild ut­­bildning för vuxna.

Betydelsen av kommunikation i lärandemiljöer analyseras med hjälp av teorier om språk­ut­veck­ling och kommunikationssvårigheter samt sätts i relation till flerspråkighet. Även olika for­mer av alternativ och kompletterande kommunikation behandlas och problematiseras.

Arbetssätt och stödjande handlingsstrategier för specialpedagogisk verksamhet diskuteras i för­­hållande till teorier om lärande och undervisning. Kursen innefattar vidare en orientering om och kritisk granskning av kartläggningsmaterial, undervisningsmaterial och programvar

Viktiga datum

Startdatum
2018-03-19
Slutdatum
2018-06-03

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
15 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Pedagogik och Lärarutbildning, Samhälls- och Beteendevetenskap
Utbildningskod
6SP048
Ort
Umeå (distans)
Adress
Umeå universitet

Umeå universitet

Mer om
Umeå universitet