Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Urval och estimation

Urvalsmetoder behandlar hur man gör representativa urval och hur man på bästa sätt kan utnyttja i förväg tillgänglig information. Den behandlar de vanliga urvalsmetoderna för en urvalsundersökning: obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, olika former av urval med varierande urvalssannolikheter (sk pps), clusterurval, flerstegsurval och systematiska urval. Kursen behandlar även urvalsmetoder som utnyttjar tidsaspekten t ex roterande urval eller panelurval och metoder som ger en bra geografisk eller spatial spridning. Den diskuterar också speciellt undersökningar vars primära syfte är att studera förändringar över tiden både på mikro- och makronivå. Vidare behandlas hur man väljer mellan metoderna och hur planerna implementeras. När undersökningen genomförts skall man sedan skatta olika parametrar såsom populationstotaler, bakomliggande storheter, samband och speciella mått. Kursen diskuterar olika skattningsförfaranden speciellt vid tillgång till olika former av hjälpinformation i ramen. Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid planering och bedömning av olika typer av urvalsundersökningar.

Viktiga datum

Startdatum
2018-02-16
Slutdatum
2018-03-23

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
7,5 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Naturvetenskap och Matematik, Statistik
Utbildningskod
ST720A
Ort
Stockholm
Adress
Universitetsvägen 10 A

Stockholms universitet

Mer om
Stockholms universitet