Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

PANTHER AB

PANTHER AB

Det är inte alltid enkelt att vara ledare / chef för en arbetsgrupp och ibland behövs det lite extra stöd i att komma vidare i det arbetet. Vi ger er enskild handledning / ledarstöd där vi arbetar utifrån er vardag och era problem.

Vi har mångårig erfarenhet av att handleda grupper framför allt inom äldre- och funktionshinderområdet. Vi har då arbetat med ren grupputveckling och med konfliktfyllda grupper. Vi har i många fall startat handledningen med att ha en utvecklingsdag för gruppen. Innehållet den dagen har styrts av de behov gruppen har.

Information

Webbplats
panther.se
Ort
Södertälje
Adress
Järnagatan 16