Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Polymercentrum

Polymercentrum

Polymercentrum Sverige AB (PCAB) är ett kompetenscentrum för svensk plastindustri. PCAB samverkar med såväl högskolor och forskningsinstitut som branschorganisationer och externa konsulter för att alltid kunna bistå med den senaste kunskapen.

Affärsidé

Bidra till att svensk plastindustri blir världsledande genom att bistå med relevanta kurser och utbildningar.

Vision

Vara ett oberoende och neutralt kompetenscentrum, med hög trovärdighet, dit plastindustrin vänder sig för att öka sin kunskap och kompetens.

Mission

Polymercentrum skall genom sitt nätverk knyta samman den polymerbearbetande industrin med material- och utrustningsleverantörer, universitet och högskolor, branschorganisationer samt interna och externa experter på det för branschen mest kostnadseffektiva sättet. Detta ska i huvudsak ske genom utbildningar, branschträffar, skapande av mötesplatser, omvärldsbevakning och förmedling av förekommande information.

Ägarförhållanden

Ca 70 procent ägs av en intresseförening där de plastbearbetande företagen är medlemmar.
Ca 30 procent ägs av leverantörer till branschen.

Information

Webbplats
polymercentrum.se
Ort
Gislaved
Adress
Anderstorpsvägen 24