Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Stockholms universitet

Utbildningar

Utbildning Omfattning Startdatum
Ekologisk ekonomi Kurs, 7,5 hp 2018-03-23
Tellus II - Geologi Kurs, 12,5 hp 2018-03-30
Välfärdsrätt Kurs, 7,5 hp 2018-03-23
Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet Kurs, 7,5 hp 2018-03-30
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Program, 60 hp 2018-09-03
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Program, 120 hp 2018-09-03
Infektionsbiologi Kurs, 15 hp 2018-03-23
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser Kurs, 15 hp 2018-03-23
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Kurs, 15 hp 2018-03-23
Växter i miljöns tjänst Kurs, 15 hp 2018-03-23
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Kurs, 15 hp 2018-03-23
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Kurs, 15 hp 2018-03-23
Stjärn- och planetbildning Kurs, 7,5 hp 2018-03-30
Bevarandebiologi Kurs, 15 hp 2018-03-23
SVAI: Språk, undervisning och lärande Kurs, 7,5 hp 2018-03-23
SVAI: Språk, undervisning och lärande Kurs, 7,5 hp 2018-03-23
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Kurs, 15 hp 2018-03-23
Geografisk fältkurs Kurs, 15 hp 2018-03-23
Självständigt arbete i biologi Kurs, 15 hp 2018-03-23
Konst och formalismer Kurs, 7,5 hp 2018-03-30
Totalt 597 utbildningar

Information

Ort
Stockholm
Adress
Universitetsvägen 10 A