Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Stockholms universitet

Utbildningar

Utbildning Omfattning Startdatum
Spanska, Skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Kurs, 7,5 hp 2018-01-19
Ekologisk ekonomi Kurs, 7,5 hp 2018-03-23
Spanska III Kurs, 30 hp 2018-01-19
Socialpedagogik i socialt arbete Kurs, 7,5 hp 2018-01-19
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Kurs, 7,5 hp 2017-09-29
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Kurs, 15 hp 2018-01-19
Spanska III Kurs, 30 hp 2018-01-19
Välfärdsrätt Kurs, 7,5 hp 2018-03-23
Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet Kurs, 7,5 hp 2018-03-30
Geovetenskap, självständigt arbete Kurs, 30 hp 2018-01-19
Miljövård och samhällsplanering Kurs, 15 hp 2018-01-19
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Kurs, 7,5 hp 2017-11-03
Fysikalisk kemi Kurs, 10 hp 2017-11-03
Säkerhet i skolans kemiundervisning Kurs, 4,5 hp 2017-10-20
Bevarande av populationer Kurs, 15 hp 2018-01-19
Infektionsbiologi Kurs, 15 hp 2018-03-23
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi Kurs, 7,5 hp 2017-12-01
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Kurs, 30 hp 2018-01-19
SVAII: Andraspråksanvändning i sociala praktiker Kurs, 7,5 hp 2017-11-03
Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign Kurs, 7,5 hp 2017-11-03
Totalt 1295 utbildningar

Information

Ort
Stockholm
Adress
Universitetsvägen 10 A