Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Lunds universitet

Utbildningar

Utbildning Omfattning Startdatum
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i bioinformatik Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i biologi, Zooekologi Program, 120,0 hp 2018-08-14
Masterprogram i Asienstudier Program, 120,0 hp 2018-09-03
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Program, 180,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i medicinsk vetenskap, Omvårdnad Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning i vattenresurshantering Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning i trådlös kommunikation Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i mänskliga rättigheter Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning i arkitektur Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i biomedicin Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning i bioteknik Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterprogram i Service Management, Tourism Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Program, 120,0 hp 2018-09-03
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Program, 120,0 hp 2018-09-03
Totalt 166 utbildningar

Information

Ort
Lund
Adress
Lunds Universitet