Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Masterprogram i folkhälsa


Under första terminen läser du en introduktionskurs i folkhälsa, 15 högskolepoäng (hp), som ger en överblick av vilka faktorer som påverkar hälsan i befolkningen samt om olika aktörers betydelser för folkhälsan. Även hälsofrämjande, preventiva, vårdande och rehabiliterande insatsers betydelse behandlas och diskuteras. I terminen ingår även en vetenskaplig metodkurs, 15 hp.

Under termin två läser du fyra kurser om vardera 7,5 hp; Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa, Jämlik hälsa, Community interventions och Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Det finns också möjlighet att istället för två kurser skriva en uppsats motsvarande 15 hp.

Den tredje terminen läser du Hälsofrämjande ledarskap 15 hp, Etik och folkhälsa och Kost, nutrition och folkhälsa, 7,5 hp vardera. Under termin fyra skrivs en uppsats motsvarande 30 hp.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap erbjuder utöver dessa ett flertal andra kurser inom ämnet folkhälsa som kan tillgodoräknas i en examen.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och IT-uppgifter och bygger på en studentaktiverande pedagogik. Kursmoment på engelska förekommer.

Programmet leder till en medicine masterexamen. Möjlighet finns till etappavgång efter 60 hp och programmet leder då till en magisterexamen.

Viktiga datum

Startdatum
2016, vecka 35
Slutdatum

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Program
Poäng
120 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Hälsa och Vård
Utbildningskod
MFH2M
Ort
Uppsala
Adress
S:t Olofsgatan 10 B

Uppsala universitet

Mer om
Uppsala universitet