Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram

Kemisk kompetens efterfrågas inom allt fler och skilda områden på arbetsmarknaden och konkurrensen om den kemiska kompetensen har på senare tid ökat något. Framför allt läkemedelsindustrin söker aktivt efter kemister och då särskilt med fördjupade kunskaper i organisk kemi, analytisk kemi och biokemi.

Masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi vid Göteborgs universitet möter genom sitt breda och samtidigt specialiserade kursutbud de krav som ställs från omvärlden på relevanta kunskaper. Programmet ger också en god bas för fortsatta forskarstudier.

Arbetsområden

Programmet ger dig grunden för att delta på den arbetsmarknad som i första hand består av forskning/utveckling inom olika kemiska industrier, från små högspecialiserade till stora multinationella, speciellt inriktade mot organisk kemi eller läkemedelskemi. Även livsmedelsindustrier, specifika analys- och synteslaboratorier eller företag specialiserade på miljöskydd och naturvård kan delvis utgöra en intressant arbetsmarknad för dig.

Innehåll

Utbildningen ger dig erforderliga kunskaper inom området design och framställning (syntes) av substanser som kan ge specifika effekter på kroppen eller utgöra grunden för nya spännande material. Programmet omfattar också fördjupade studier av organisk-kemiska reaktioner där bl a principer för stereoselektiv syntes samt metallorganisk kemi speciellt studeras. Genom den bredd som finns i forskningen och grundutbildningen på institutionen får du möjlighet att speciellt profilera programmet antingen mot organisk kemi eller mot läkemedelskemi.

Masterprogrammet på 120 hp bygger på läkemedelskemi, kandidatprogram, 180 hp, och är en avslutning på denna utbildning. Masterprogrammet innebär väsentligen fördjupning inom organisk kemi och läkemedelskemi. Det omfattar 60 hp kurser (KEM815, KEM825, KEM552, KEM750 & KEM760) och 60 hp examensarbete. Normalt läses kurserna under det första året och examensarbetet utförs under det andra året, men det finns möjlighet att vid behov göra vissa ändringar i ordningsföljden. Kurserna utgörs av fördjupningskurser i organisk kemi och läkemedelskemi samt breddning mot molekylärbiologi. Examensarbetet är starkt forskningsanknutet och bedrivs i nära anknytning till forskargrupper. Ämnen för examensarbetet är organisk kemi eller läkemedelskemi.

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2020-06-07
Sista ansökan
2018-01-15

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Program
Poäng
120,0 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Naturvetenskap och Matematik, Kemi
Utbildningskod
N2KEL
Ort
Göteborg
Adress
Universitetsplatsen 1

Göteborgs universitet

Mer om
Göteborgs universitet