Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Molekylärbiologi, kandidatprogram

Den molekylära biologin har förändrat vår syn på livsprocesserna och banat väg för en ny utveckling inom bioteknik, biomedicin och växtförädling. Kandidatprogrammet i molekylärbiologi ger dig de grundläggande kunskaperna bakom dessa framsteg och ger dig möjlighet att bli delaktig i den snabba utvecklingen. Vill du fördjupa dig i hur det genetiska arvet i samspel med miljön formar oss till dem vi är- då har du hittat rätt utbildning.

På kandidatprogrammet i molekylärbiologi utgår studierna ifrån DNA – det ärftliga materialet. Du får lära dig om de mekanismer som styr ärftlighet, och hur en genuppsättning kommer till uttryck i individens egenskaper. Du studerar den genetiska variationen och hur den ligger till grund för evolutionen. För att förstå människor och våra livsprocesser, studeras olika slags modellorganismer som bakterier, jästsvampar, maskar, växter och möss.

Kandidatprogrammet i molekylärbiologi syftar genom de olika kursmomenten till att ge en bred biologisk ämneskompetens samt allmän kompetens som analytiskt tänkande och problemlösning, etik och kommunikation. Efter kandidatutbildningen erbjuds du möjlighet till fortsatta studier inom någon av de masterprogram som ges vid den naturvetenskapliga fakulteten.

Arbetsområden

Efter en molekylärbiologiskt inriktad utbildning kan du arbeta inom en mängd olika områden, t ex med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels-, bioteknik- eller livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier eller vid statliga verk och myndigheter. Många molekylärbiologer är också sysselsatta med forskning och utbildning vid universitet och högskolor. Vanliga arbetsuppgifter kan också vara att arbeta med, produktutveckling, projektledning, marknadsföring och försäljning. Det är vanligt med arbeten som kräver internationell samverkan så det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands. Vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier.

Innehåll

En översiktlig bild på vad som ingår i programmet hittar du här. Programmet inleds med ett basblock i biologi/molekylärbiologi omfattande 75 hp (två och en halv termins studier) som består av kurser i cellbiologi, molekylärbiologi och genetik, organismbiologi samt ekologi och evolution. Efter basblocket läser du breddningskurser inom främst kemi samt kurser i vetenskapsteori och statistik och försöksplanering.

Under det tredje året kan du läsa valfria fördjupningskurser inom rekommenderade studiegångar såsom molekylära biovetenskaper, fysiologi och cellbiologi . Programmet avslutas med ett examensarbete inom det fördjupningsområde som du tycker är mest intressant. Examensarbetet kan förläggas till en forskargrupp på universitetet eller till ett företag.

Undervisningen är mycket varierad och innehåller både teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, laborationer, gruppövningar och egna projekt, vilket ger den nödvändiga grunden för arbete inom den molekylärbiologiska sektorn. Kurslitteraturen som ingår är på engelska. Du får räkna med att studierna upptar minst 40 timmar i veckan. Du läser oftast endast ett ämne i taget.

Förberedande studier

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (GU-11600) som ges under de två sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater.

Fortsatta studier

Efter att utbildningen är slutförd kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller en påbyggnadsutbildning. Vid Göteborgs universitet kan du (om du väljer rätt kurser) bli behörig till ett antal masterprogram som ges vid den naturvetenskapliga fakulteten (t.ex. Atmosfärsvetenskap, Biologi, Biodiversitet och systematik, Ekotoxikologi, Genomik och systembiologi, Miljövetenskap, Marina vetenskaper, Miljö och hälsoskydd, och Molekylärbiologi).

 

Inom övriga fakulteter finns bl.a. följande program:

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp (ger lärarbehörighet)

Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter/offentlig förvaltning, 120 hp

Evidensbasering: praktik, teori, kontext, magister/masterprogram 60/120hp

Master in Communication 60/120 hp

Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship 120 hp

Master Programme in Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine 120hp

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2021-06-06
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Program
Poäng
180,0 hp
Nivå
Grund
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Naturvetenskap och Matematik, Biologi
Utbildningskod
N1MB1
Ort
Göteborg
Adress
Universitetsplatsen 1

Göteborgs universitet

Mer om
Göteborgs universitet