Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Klinisk nutrition - vetenskaplig metod

Kursen fokuserar på såväl basal som mer avancerad statistik och forskningsmetodik inom det nutritionsepidemiologiska området. Genom föreläsningar och övningar presenteras planering och genomförande av studier och bearbetning av kvantitativa data inom olika studiedesigner, såsom experiment, kohortstudie, fall-referentstudie och tvärsnittstudie. Epidemiologiska begrepp såsom prevalens, incidens, relativ risk, odds ratio, kausalitet, precision och validitet diskuteras. Teorin bakom hypotesprövning diskuteras. Du får tillfälle att översiktligt lära dig statistikprogrammet SPSS och använder detta till att utföra t-test, icke-parametriska test, ANOVA, Chi-tvåtest och multivariat linjär regression samt logistisk regression. I mindre grupp får du planera och genomföra analys av ett större datamaterial från ett nutritionsepidemiologiskt projekt, som sedan redovisas muntligt och skriftligt. Här ligger fokus på multivariat linjär regression där du förväntas kunna hantera intermediära variabler, confounding variabler och interaktion. Den kvalitativa forskningens vetenskapliga grund och metoder presenteras även och skillnader och likheter mellan kvantitativ och kvalitativ forskning diskuteras översiktligt.

Adress

Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Medicinaregatan 13, plan 3

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2018-11-09
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
7,5 hp
Nivå
Avancerad
Studietakt
50 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Hälsa och Vård, Kost - Stress
Utbildningskod
MED722
Ort
Göteborg
Adress
Universitetsplatsen 1

Göteborgs universitet

Mer om
Göteborgs universitet