Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kulturgeografi, grundkurs

Kulturgeografi ger dig kunskaper om den geografiska fördelningen av utvecklingsresurser i olika rumsliga perspektiv, globalt, nationellt och lokalt. Problematiseringen fokuserar på hur globala utvecklingstrender påverkar länder och platser samt hur resursfördelningen ser ut i olika perspektiv, globalt/lokalt och stad/land. Sambanden mellan befolkningens och näringslivets lokalisering och den rumsliga organisationen studeras land- och regionvis. Du studerar också om hur olika former av offentliga styrmedel kan påverka resursernas fördelning. Läs mer om kuturgeografi på avdelningens hemsida.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

  • Delkurs 1. Kulturgeografiska grunder (7,5 hp) Delkursen ger en introduktion till kulturgeografins grundläggande begrepp och ämnets karaktär. Dessutom introduceras geografiska metoder genom praktiska övningar i fält.
  • Delkurs 2. Miljö och fysisk planering (7,5 hp) Delkursen behandlar miljöfrågor och planering ur ett geografiskt perspektiv. Såväl flöden av ämnen som användningen av mark och vatten behandlas. Fokus ligger på samhällets miljöarbete på olika nivåer samt på planering och resurshushållning. Metoder för fysisk planering och miljöplanering introduceras. I delkursen ingår praktiska övningar som kopplar samman komplexa frågeställningar med aktuella problem.
  • Delkurs 3. Global ekonomi och lokal utveckling (7,5 hp) Delkursen introducerar ekonomi som centralt begrepp för att problematisera geografisk fördelning av resurser, välstånd och konsumtion. Fokus ligger på hur ekonomiska relationer kopplar samman skalnivåer, från den globala till den lokala i olika delar av världen. Inom delkursen behandlas samhällsomvandling utifrån sektoriella kategorier såsom jordbruk, industri och tjänster. Särskilt uppmärksammas frågor kring globala handelsföden, regional och lokal utveckling.
  • Delkurs 4. Befolkning, migration och städer (7,5 hp) Delkursen behandlar städers framväxt, bebyggelseutveckling, stadens struktur och markanvändning. Fokus ligger på människans roll, exempelvis genom att problematisera kategorier såsom genus, klass och etnicitet. Viktiga begrepp är befolkning, rörlighet, migration och segregering. Genom exkursion förenas de teoretiska kunskaperna med en praktisk verklighet.

Kandidatexamen i kulturgeografi

Genom att läsa våra fristående kurser kan du bygga din egen kandidatexamen i kulturgeografi. Exempel på hur du själv kan bygga en kandidatexamen i kulturgeografi:

År 1:

  • KGG101 Kulturgeografi, grundkurs (30 hp)
  • KGG210 Kulturgeografi, fortsättningskurs (30 hp)

År 2:

  • Valbara kurser om 60 hp -Möjlighet till utbytesstudier

 År 3:

  • Valbara kurser om 30 hp -Möjlighet till utbytesstudier
  • KGG310 Kulturgeografi, fördjupningskurs 30 hp

Samhällsplanering

Vi erbjuder även en rekommenderad studiegång för dig som vill jobba som samhällsplanerare. Mer information om rekommenderad studiegång för samhällsplanerare.

Arbetsmarknad

Kulturgeografi är ett brett ämne, vilket innebär att studenter efter sin utbildning har olika arbetsroller – alltifrån utredare inom såväl offentlig som privata sektorer till GIS-konsulter, projektledare, samhällsplanerare, handläggare och miljövårdsarbetare. Givetvis är arbetsplatserna lika varierande.

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2019-01-20
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Kurs
Poäng
30,0 hp
Nivå
Grund
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Naturvetenskap och Matematik, Geografi
Utbildningskod
KGG101
Ort
Göteborg
Adress
Universitetsplatsen 1

Göteborgs universitet

Mer om
Göteborgs universitet