Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dela utbildningen till vänner
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Biologi, kandidatprogram

Biologi är läran om livet och livets processer – allt ifrån hur celler fungerar till evolutionens mysterier och organismers anpassning. Biologer behövs överallt i vårt samhälle. Vill du vara med och skapa en hållbar utveckling och en friskare värld som värnar om biologisk mångfald, vill du fördjupa dig i hur vårt genetiska arv samspelar med vår miljö för att forma oss till dem vi är – då ska du läsa biologi!

Kandidatprogrammet i biologi utgår från ett evolutionärt synsätt. Biologiska strukturer och processer studeras på alltifrån molekylär- till systemnivå. Grundutbildningen i biologi bedrivs i samverkan mellan olika biologiska ämnesområden, vilket medför en bred och flexibel profilering. Kandidatprogrammet i biologi syftar genom de olika kursmomenten till att ge en bred ämneskompetens samt allmän kompetens som analytiskt tänkande och problemlösning, etik och kommunikation. En viktig del av utbildningen utgörs av praktiska moment såsom laborationer, exkursioner och fältstudier.

Biologi är mer än bara djur och natur. Som biolog är du en nyckelperson på många företag och myndigheter. Du har hela världen som arbetsfält och möjligheten att påverka hur vår natur och miljö ser ut i framtiden. Efter kandidatutbildningen erbjuds du möjlighet till fortsatta studier inom någon av masterutbildningarna som ges vid den naturvetenskapliga fakulteten.

Arbetsområden

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Som biolog kan du till exempel arbeta med natur- och miljövårdsarbete inom företag, kommuner, länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och som egna företagare eller konsulter. De som har en cellbiologisk inriktning arbetar ofta med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Biologer jobbar också inom forskning och utbildning vid universitet, högskolor, folkhögskolor och gymnasier. Läs mer på biologisidan om arbete och karriär!

Det är vanligt med arbeten som kräver internationell samverkan så det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands. Vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier.

Innehåll

En översiktlig bild på vad som ingår i programmet hittar du här. Programmet inleds med ett basblock där du går igenom biologins grunder . Därefter väljer du att fördjupa dig inom de områden som passar dig bäst: molekylär biovetenskap, fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi eller ekologi och naturvård. Oavsett vilka kurser du väljer så får du en bred biologisk kunskap, kombinerat med en förmåga att lösa problem och att ha ett analytisk tänkande.

Inom kandidatprogrammet i biologi kan du välja bland en rad olika kurser. Är du intresserad av hur naturen fungerar, kan du läsa olika ekologiska kurser och kombinera dessa med beteendeekologi, där du får lära dig hur anpassning genom naturligt urval kan förklara olika beteenden.

Väljer du istället ekologi med inriktning mot naturvård och förvaltning, lär du dig att förmedla och marknadsföra biologisk kunskap samt att samverka med andra sektorer i samhället. Via fältstudier får du kunskap om skötsel och bevarande av olika naturmiljöer.

Är du mer intresserad av jordens mångfald och dess uppkomst, kan du välja olika kurser inom systematik. Då lär du dig bland annat hur man identifierar djur, svampar och växter med hjälp av molekylära tekniker. Vill du veta hur växter och djur anpassar sig till olika miljöer, ska du välja kurser i växters och djurs fysiologi.

Är du istället intresserad av hur liv uppkommer, eller hur studier av celler från bakterier, djur eller växter kan hjälpa oss att förstå hur vi människor fungerar, ska du läsa kurser inom molekylära biovetenskaper

 Programmet avslutas med ett examensarbete inom det fördjupningsområde som du tycker är mest intressant. Examensarbetet kan förläggas till en forskargrupp på universitetet eller till ett företag.

Undervisningen är mycket varierad och innehåller både teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, gruppövningar, egna projekt, laborationer och fältövningar. Kurslitteraturen som ingår är på engelska. Du får räkna med att studierna upptar minst 40 timmar i veckan. Du läser oftast endast ett ämne i taget.

Förberedande studier

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (GU-11600) som ges under de två sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater.

Fortsatta studier

Efter att utbildningen är slutförd kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller en påbyggnadsutbildning. Vid Göteborgs universitet kan du (om du väljer rätt kurser) bli behörig till ett antal masterprogram som ges vid den naturvetenskapliga fakulteten (tex Atmosfärsvetenskap, Biologi, Biodiversitet och systematik, Ekotoxikologi, Genomik och systembiologi, Miljövetenskap, Marina vetenskaper, Miljö och hälsoskydd, och Molekylärbiologi).

 

Viktiga datum

Startdatum
2018-09-03
Slutdatum
2021-06-06
Sista ansökan
2018-04-16

Fakta om utbildningen

Utbildningsform
Högskoleutbildning
Utbildningstyp
Program
Poäng
180,0 hp
Nivå
Grund
Studietakt
100 %
Studietid
Dag
Ämneskategori
Naturvetenskap och Matematik, Biologi
Utbildningskod
N1BIO
Ort
Göteborg
Adress
Universitetsplatsen 1

Göteborgs universitet

Mer om
Göteborgs universitet