Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Byggnadsingenjör

Byggnadsingenjör - yrkesguide och sökbara utbildningar

Arbetsuppgifterna för en ingenjör inom bygg är många och varierande och breda. Exempel på yrken inom detta ingenjörsområde är bland annat följande: arbetschef inom bygg, arbetsledare inom bygg, byggnadsingenjör, byggnadsinspektör, byggnadstekniker, civilingenjör, högskoleingenjör, ingenjör, planeringsingenjör inom bygg, platschef inom bygg, produktionsingenjör inom bygg, tillgänglighetskonsult och VVS-ingenjör.

En arbetsledare bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbetet med de underentreprenörer, som till exempel sköter om rör- och elinstallationer. Som platschef har man en eller flera arbetsledare under sig men på små byggen kan platschefen och arbetsledaren vara samma person. Arbetschefer inom bygg har det totala ekonomiska ansvaret för bygget. Upphandling av underentreprenörer och kontakter med beställare och myndigheter hör till arbetschefens arbetsuppgifter. Produktionsingenjören är den ingenjör som till exempel kan ha till uppgift att hjälpa arbetschefen och ansvara för ett bygge. Ingenjörer inom installationssektorn arbetar inom något eller några av områdena VVS, ventilation, kyl och El.

Utbildning till byggnadsingenjör

Utbildningen till byggnadsingenjör eller ingenjör inom installation påfinns på flera högskolor runt om i Sverige eller utomlands. Det finns även flera yrkeshögskoleutbildningar inom byggnadssektorn.

Utbildningar