Sök utbildning:

Senaste utbildningsnyheter

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Administratör/sekreterare

Administratör / sekreterare - yrkesguide och sökbara utbildningar

Till det administrativa yrkesområdet hör följande yrken: administratör, assistent, bokföringskontorist/bokföringsassistent, kanslist, kontorist, Löneadministratör, lönekontorist/löneassistent, projektadministratör, projektkoordinator, registrator, sekreterare, skoladministratör, m.m.

Vilka arbetsuppgifter har en administratör?

En administratörs arbetsuppgifter kan variera från att självständigt författa brev och sammanställa rapporter till att ge service till andra personer och vara företagets ansikte utåt. God samarbetsförmåga och serviceintresse är viktiga egenskaper. En administratör assisterar, biträder eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt har man ansvar för egna arbetsuppgifter och projekt.

Arbetsuppgifterna för en administratör kan variera från att självständigt författa brev, sammanställa material från konferenser, föra protokoll vid möten och uppdatera företagets hemsida till kopiering, sortering och posthantering. På ett litet företag kan man som administratör vara alltiallo, medan man på ett större företag kan vara specialiserad på ett fåtal uppgifter. Arbetsuppgifterna varierar mycket från arbetsplats till arbetsplats. Utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet är också avgörande för vilka uppgifter man arbetar med.

Vad krävs det för utbildning för att jobba som administratör?

Utbildningskraven för administratörer varierar. Till vissa tjänster kan det krävas utbildning på högskolenivå, folkhögskolenivå eller yrkeshögskolenivå. Vissa yrken inom administration kräver endast gymnasieutbildning. Grundutbildning inom administration finns inom gymnasieskolan på Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi eller språk, och på Handels- och administrationsprogrammet.

Utbildningar