Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Högskoleingenjör Maskinteknik med inriktning mot innovation och design 180 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Högskoleingenjör Maskinteknik med inriktning mot innovation och design 180 hp, KTH, Stockholm

Välkommen till Maskinteknik - Innovation och design!

Vill du arbeta med t ex produktutveckling, industridesign, kvalitet, konstruktion, projektledning, marknadsföring eller försäljning inom flera olika branscher både på den svenska eller den internationella arbetsmarknaden?

I takt med att konkurrensen mellan företagen ökar och produkter blir mer likriktade ökar insikten om designens betydelse. Nyutveckling och kundanpassning av produkter kommer i framtiden att utgöra en högprioriterad verksamhet inom svensk industri.

Inriktningen Innovation och design fick priset som Årets Teknikutbildning av Teknikföretagen. Utbildningen ger dig gedigna kunskaper inom utveckling av produkter och tjänster, där du studerar grundläggande ingenjörsämnen samtidigt som du lär dig använda datorbaserade verktyg och får träna din kreativitet genom arbete i vår designstudio och modellverkstad.

Välkommen till tre kreativa och utvecklande år!

Jobbet och framtiden

För att utveckla konkurrenskraftiga produkter krävs kunskap om design, produktutvecklings- och produktionsprocessen, samt förståelse för marknadens behov och önskemål. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med produktutveckling, med inriktning mot industridesign och/eller konstruktion, samt projektledning.

Utbildningen

Utbildningen ger dig en bred tvärteknisk kompetens. Samtidigt som du studerar grundläggande ingenjörsämnen och lär dig använda datorbaserade verktyg får du träna din kreativitet genom arbete i bland annat vår designstudio och modellverkstad. Du lär dig även att formulera och presentera dina idéer och lösningar, samt att hitta nya vägar och infallsvinklar vid problemlösning. En väsentlig del av utbildningen bedrivs i projektform och vissa delar i samarbete med produktutvecklande företag.

Under tredje året får du möjlighet att profilera dig. Beroende på intresse kan du inrikta dig mot de första stegen i produktutvecklingsprocessen, design och formgivning, eller de mer klassiska konstruktörsuppgifterna som representerar de senare stegen i produktutvecklingsprocessen.

Du genomför ett examensarbete på ca 10 veckor, vanligtvis ute på ett företag. Efter examen är valmöjligheterna många. Du kan välja att jobba eller studera vidare på magister- eller mastersnivå i Sverige eller utomlands.

Innovation och design fick priset som Årets Teknikutbildning 2004 av Teknikföretagen.